top of page
  • Фото автораUCEE

Дуальна освіта у Люблінському WSEI

W roku akademickim 2019/2020, w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, na 12 tokach finansowanych z EFS, studiować będzie ok. 1200 studentów.


Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020 mają możliwość otrzymania dofinansowania ze środków europejskich nawet do 100% wysokości czesnego, przez cały cykl kształcenia.


BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE – STUDIA DUALNE


W roku akademickim 2019/2020 uruchomione zostaną bezpłatne, stacjonarne studia dualne.

Na realizację czterech projektów takich studiów Uczelnia pozyskała prawie 7,7 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Projekt obejmuje realizację studiów stacjonarnych dualnych na kierunkach studiów:


Administracja

· Administracja publiczna , I st.

· Administracja cyfrowa, I st. NOWOŚĆ


Finanse i rachunkowość

· Rachunkowość i zarządzanie podatkami, I st.


Informatyka

· Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi, II st.

· Programowanie i analiza danych, II st.

· Programowanie i technologie WEB, I st.

· Sieci i bezpieczeństwo informacji, I st.


Zarządzanie

· E-biznes & zarządzanie firmą, II st.

· Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, II st.


Nowatorskość tej formy studiowania polega na tym, że studenci będą mieli okazję połączyć zdobywanie wiedzy akademickiej z uzyskaniem fachowych rad i cennej praktyki ucząc się zawodu bezpośrednio u pracodawcy. Jest to również korzyść dla firm które będą brały udział w projekcie, ponieważ dzięki emu będą mogły przygotować szyte na swoją miarę kadry, kształtując swojego przyszłego pracownika już od jego pierwszego roku studiów.


Детальніше за посиланням: http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/edukacja-z-dofinansowaniem/


0 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page