top of page
  • Фото автораUCEE

Навчання з дофінансуванням ЄС поблизу Катовіце

Ponad 6 mln złotych otrzymała Wyższa Szkoła Humanitas z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas" , skierowanego do studentów (dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Projekt zakłada stworzenie specjalności na kierunkach studiów odpowiadające na potrzeby rynku pracy, realizowane w oparciu o zmodyfikowane Programy Kształcenia. Metody kształcenia są dostosowane do potrzeb studentów i oczekiwań pracodawców, dlatego na wszystkich kierunkach realizowane będą zajęcia w formie e-learningu i przewidziane są wizyty studyjne oraz zastosowanie symulatora przypadków. Laboratoria na 7 kierunkach wyposażone zostaną w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający praktyczną naukę w warunkach odzwierciedlających realia pracy, a wszystkie kierunki przygotowane są we współpracy z praktykami w odpowiedzi na potrzeby pracodawców.


DOFINANSOWANE KIERUNKI


W ramach projektu „Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas" zostaną dofinansowane następują kierunki studiów: Bezpieczeństwo Narodowe (I stopień), Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (I stopień), Administracja (I stopień), Filologia angielska (I stopień), Pedagogika ( I i II stopień), Zarządzanie (I stopień), Elektroradiologia (I stopień), Prawo i Psychologia (dofinansowanie dla studentów od trzeciego roku studiów).


Tylko do 19 sierpnia!2 перегляди0 коментарів

Comentários


bottom of page