top of page
  • Фото автораUCEE

Рейтинг найкращих ВНЗ Польщі 2019


Ranking Perspektywy 2019. Jak co roku, miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” opublikował ranking uczelni szkół wyższych (z wyłączeniem uczelni artystycznych). W zestawieniach znalazły się zarówno szkoły wyższe publiczne, jak i prywatne. Prezentujemy wyniki 20. edycji rankingu „Perspektyw”. Jakie Uniwersytety, Politechniki czy Akademie znalazły się w zestawieniu?


Pierwsze miejsce w w XX Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 zajął Uniwersytet Warszawski, który uzyskał 100 proc. przyznawanych punktów. Na drugim miejscu został sklasyfikowany Uniwersytet Jagielloński z wynikiem 99.2 proc., który zaliczył spadek z pierwszej pozycji zajmowanej przez ostatnie dwa lata. Trzecia na podium okazała się Politechnika Warszawska, a tuż za nią uplasowała się krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza.


Wśród niepublicznych szkół wyższych po raz kolejny bezkonkurencyjna okazała się Akademia Leona Koźmińskiego, a wśród Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Akademia im. Jakuba z Paradyża.


Najlepszym uniwersytetem rolniczym uznano wrocławski a najlepszą Akademią Wychowania Fizycznego została katowicka szkoła. Najlepszy uniwersytet pedagogiczny to ex aequo Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.


Jak tworzony jest ranking uczelni?


Przy tworzeniu corocznego rankingu polskich uczelni branych pod uwagę jest 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów. Na ich podstawie wyciągana jest ocena ogólna. Oto składowe, wpływające na wynik uczelni w rankingu:

  • PRESTIŻ (Ocena przez kadrę akademicką)

  • ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY (Ekonomiczne losy absolwentów)

  • POTENCJAŁ AKADEMICKI (Ocena parametryczna, Uprawnienia do nadawania stopni naukowych, Nadane stopnie naukowe)

  • POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY (Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, Akredytacje, Jakość przyjętych na studia)

  • EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA (Publikacje , Cytowalność, FWCI (Field-Weighted Citation Impact), Top 10(Publications in Top 10 Journal Percentiles)) UMIĘDZYNARODOWIENIE (Publikacje, Studenci zagraniczni)INNOWACYJNOŚĆ (Patenty i prawa ochronne)

  • KRYTERIA DODATKOWE (Egzaminy zawodowe)

Metodologię rankingu Perspektyw opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.


"W roku 2000 profesjonalny Ranking Szkół Wyższych wydawał się w Polsce równie niewyobrażalny, jak dziś nie wyobrażamy sobie, że mogłoby go nie być. 20 lat Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy pozwala nam nakreślić wiarygodny i pełny obraz polskiego szkolnictwa wyższego w tym okresie. Będziemy go kreślić dalej w latach, które nadejdą, bo jesteśmy przekonani, że - trawestując hasło tegorocznego zwycięzcy, Uniwersytetu Warszawskiego" - 20 lat to dobry początek - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.


Najlepsze uczelnie w Polsce - wyniki rankingu Perspektywy 2019. TOP 30:


Oto pierwsza trzydziestka najlepszych uczelni w Polsce według Perspektyw: 1. Uniwersytet Warszawski 2. Uniwersytet Jagielloński 3. Politechnika Warszawska 4. Akademia Górniczo-Hutnicza 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 6. Politechnika Wrocławska 7. Politechnika Gdańska 8. Uniwersytet Wrocławski 9. Gdański Uniwersytet Medyczny 10. Politechnika Łódzka 11. Politechnika Śląska 12. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 13. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 14. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 15. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 16. Uniwersytet Mikołaja Kopernika 17. Warszawski Uniwersytet Medyczny 18. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

19. Pomorski Uniwersytet Medyczny 20. Politechnika Poznańska 21. Uniwersytet Łódzki 22. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 24. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 25. Uniwersytet Śląski 25.Uniwersytet Medyczny w Łodzi 27. Uniwersytet Gdański 28. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 29. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 30. Śląski Uniwersytet Medyczny


56 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page