top of page
  • Фото автораUCEE

Стипендіальна програма в Люблінській Політехніці

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa: studia III stopnia.

Program stypendialny dla Polonii wpisuje się w założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” i ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie studiów doktoranckich w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowisku polonijnym. Program stypendialny oferuje kandydatom podejmującym kształcenie w szkole doktorskiej w uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego możliwość otrzymania comiesięcznego stypendium Dyrektora NAWA, pokrywającego koszty „stypendium doktoranckiego” w rozumieniu art. 209 u.p.s.w.n. Stypendium przyznawane jest na regulaminowy okres kształcenia w Polsce, nie dłuższy niż 4 lata. O uczestnictwo w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia spełniające kryteria określone w pkt 2.2. Regulaminu. Ostateczną decyzję o przyjęciu Wnioskodawców do szkoły doktorskiej podejmuje uczelnia.


Program dotyczy wyłącznie szkół doktorskich prowadzonych przez uczelnie nadzorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA www.nawa.gov.pl.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (czas lokalny dla Warszawy) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej www.nawa.gov.pl. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.


Деталі за посиланням: https://www.pollub.pl


5 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page