top of page
  • Фото автораUCEE

Bezpłatne kursy języka polskiego dla cudzoziemców w Katowicach

W ramach trzyletniego projektu nt. «Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim», który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zagwarantowanych w Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzić będzie bezpłatne szkolenia dla mających udokumentowane pozwolenie na pobyt w województwie śląskim cudzoziemców pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej. Wśród proponowanych zajęć, które mogą odbywać się w Katowicach, Gliwicach i Cieszynie, znajdą się:


· semestralne kursy języka polskiego;

· kursy przygotowujące do egzaminów certyfikatowych;

· intensywne kursy języka polskiego;

· kursy przygotowawcze do studiów w języku polskim;

· kursy językowo-adaptacyjne.


Kto może wziąć udział w projekcie – wymagania ogólne:


1. Wykazać pochodzenie z krajów spoza Unii Europejskiej i posiadać udokumentowane pozwolenie na pobyt w województwie śląskim;

2. W momencie przystąpienia do projektu mieć ukończone 16 lat;

3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na kurs;

4. Napisać list motywacyjny ze wskazaniem przyczyn, które skłaniają do udziału w kursie oraz zadeklarować swój poziom znajomości języka polskiego. Znajomość języka polskiego musi być zgodna z poziomem grupy otwieranej w ramach formy wsparcia w danym terminie;

5. Przedłożyć świadectwo z ostatniego ukończonego etapu edukacji w swoim kraju lub w Polsce;

6. Przystąpić do testu kwalifikacyjnego w siedzibie Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w wyznaczonym terminie;

7. Zadeklarować swój udział w minimum 75% zajęć w danym cyklu nauki.


Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: szkola@us.edu.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/fami/nabor.10 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page