top of page

ХТО МИ

Керівництво

 

Голова Правління ВГО "Український Центр Європейської Освіти" - Хитров Олександр Вікторович.
Народився 14 травня 1967 року в місті Сімферополі. Освіта вища, педагогічна. У 1993 році  закінчив факультет української філології  Рівненського державного педагогічного інституту ім. Мануїльського та спецкурс "Менеджмент виробничих та комерційних підприємств" Українського інституту ринкових стосунків та підприємництва.
Пізніше навчався на спеціальних курсах Мас-Медіа Центру «Інтерньюз-Україна» за напрямками «Телебачення і вибори», «Основи творчого телевізійного менеджменту», «Організація роботи Служби Новин телеканалу».
Початок кар'єри  пов'язано з тележурналістикою: наприкінці 90-х він став програмним директором, директором Служби новин першої регіональної телестанції «10 канал» (м.Рівне), членом Програмної ради Об'єднання недержавних телестанцій України УНІКА-ТВ (м. Київ). Близько 10 років працює над створенням авторських програм та регіональних сюжетів для національних телеканалів «Інтер», «СТБ», «1 +1». З 1998 року переходить на роботу спеціальним кореспондентом Телевізійної Служби Новин (ТСН) Студії 1 +1.
З 1999 року активно працює в сфері комунікаційних технологій - створює Рівненський медіа-клуб, реалізує кілька регіональних медіа-проектів. З 2001 року - директор регіонального бюро Корпорації «Медіа-Простір». У 2003 році - директор міжрегіонального представництва Інформаційно-аналітичного агентства «Контекст-медіа» (Рівне, Луцьк, Тернопіль). У 2006 році - співзасновник та генеральний директор Інформаційно-аналітичного агентства «Регіон-медіа». З 2007 по 2010 рік - співробітник центрального апарату Національної експертної комісії (НЕК) України з питань захисту суспільної моралі, представник НЕК у західних регіонах України.
У травні 2011 року обраний головою Правління ВГО "Український Центр Європейської Освіти". До березня 2012 року - один із партнерів Проекту "Освіта без кордонів" та співзасновник Проекту "Мережа Освітніх Консультантів України".
У серпні 2012 року ініціював створення "Ліги Освітніх Консультантів".

Організація

 

Український Центр Європейської Освіти створено 14 травня 2011 року. Основна мета діяльності Організації - захист спільних інтересів своїх членів та сприяння розвитку  національного освітнього простору, інтеграції  громадян України у європейські освітні процеси, сприяння органам місцевого самоврядування, учбовим закладам та органам виконавчої влади в Україні у побудові партнерських стосунків з освітніми установами країн Європейського Союзу та інтеграції України в Болонський процес.
Для досягнення статутних цілей Організація силами своїх членів вирішує наступні завдання:

·         популяризація принципів європейської освіти через достатню поінформованість громадян України про можливість її отримання як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу;

·         сприяння інтеграції України у європейський освітній простір  та популяризація основних завдань Болонського процесу як у Європі , так і в Україні;

·         розвиток партнерських стосунків між вищими школами України та державами Європейського Союзу;

·         сприяння громадянам  України в отриманні якісної вищої освіти за кордоном з метою наступної реалізації набутих знань в Україні;

·         сприяння позитивному іміджу України як держави громадян, які прагнуть мати якісну освіту, щоб реалізувати себе;

·         проведення наукових, у тому числі практичних досліджень аналітичного характеру з питань, пов'язаних із програмами, тенденціями, проблемами та перспективами вищої освіти в Україні та в державах Європейського Союзу, як у вигляді самостійних проектів, так і складових частин інших програм;

·         вивчення, аналіз та розробка інформаційно-аналітичних продуктів (програм) в сфері вищої освіти;

·         залучення громадян України, іноземців, осіб без громадянства до програм Організації, які спрямовані на реалізацію прав і свобод громадян України, у питаннях свободи слова, вільного вираження своїх поглядів та переконань, отримання якісної освіти тощо;

·         участь в організації і проведенні просвітницької діяльності (лекцій, семінарів, консультацій, інших заходів) для громадян України, членів Організації, представників та членів інших об'єднань громадян, яка має бути спрямована на аналіз та роз'яснення існуючих проблем у сфері освіти, особливості інтеграції та приєднання України до Болонського процесу, покращення  рівня поінформованості громадськості щодо освітніх програм, тенденцій, проблем та перспектив освітніх процесів у Європейському Союзі;

·         налагодження постійних зв'язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими міжнародними, всеукраїнськими та місцевими об'єднаннями громадян України, у т.ч. міжнародними та іноземними громадськими організаціями, які діють в освітній сфері;

·         всебічне сприяння захисту конституційних, зокрема освітніх інтересів членів Організації шляхом представництва цих інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування України та держав Європейського Союзу, на міжнародних зборах, з'їздах, конференціях, надання інформаційної та методичної допомоги громадянам України;

·         створення мережі регіональних осередків Організації на засадах їх структурної підпорядкованості та визнання мети і завдань Організації;

·         організація та видання всеукраїнських та/або місцевих видань з актуальних питань у сфері освіти, висвітлення у засобах масової інформації процесу та результатів діяльності Організації;

·         тісна взаємодія с органами державної влади та органами місцевого самоврядування в Україні, співпраця з дипломатичними, консульськими установами в Україні та в державах Європейського Союзу;

·         об'єднання і концентрація зусиль та наукового потенціалу своїх членів;

·         сприяння співробітництву між національними та зарубіжними фахівцями з питань  освіти;

·         сприяння організації комплексу заходів з пошуку, збирання, редакційно-аналітичної обробки, систематизації, збереження та поширення серед своїх членів науково-технічної інформації, а також інформації довідково-енциклопедичного характеру;

·         пропаганда в мережі  Інтернеті діяльності Організації.

(Статут ВГО "Український Центр Європейської Освіти", 14 травня 2011 року)

bottom of page