top of page
  • Фото автораUCEE

Академічне поліцеальне навчання у Любліні задармо (WSSP)

Akademickie Studium Policealne jest kontynuacją Prywatnych Szkół im. Wincentego Pola powstałych w 1994 roku.

Założycielem Studium jest Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, kształcąca młodzież w języku polskim i angielskim na studiach licencjackich (I stopień), magisterskich (II stopień) i podyplomowych. Zajęcia w Akademickim Studium prowadzone będą w laboratoriach Uczelni w większości przez nauczycieli akademickich WSSP.


Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i zaocznym. Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry). Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej; realizuje program MEN.


STUDIUM CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Zasady rekrutacji słuchaczem studium może być absolvent szkloły średniej, który do 20 SIERPNIA:

  • złoży wypełniony arkusz podania do studium;

  • dołączy 3 zdjęcia legitymacyjne;

  • przedstawi oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;

  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (tylko dla kandydatów – technik usług kosmetycznych).

Детальніше за посиланням: http://wssp.edu.pl


2 перегляди0 коментарів

Comments


bottom of page