top of page
  • Фото автораUCEE

Безкоштовне навчання для працюючих у Влоцлавку (PWSZ)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.


Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu (nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu). Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. Studentom przysługują wszystkie studenckie przywileje i zniżki (zależne od ograniczeń narzuconych przez konkretne instytucje: legitymacja studencka, możliwość ubiegania się o stypendium naukowe, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych).


 Oferta dotyczy n/w kierunków studiów:

- administracja (studia trwają 6 semestrów);

- filologia angielskia (studia trwają 6 semestrów);

- informatyka (studia trwają 7 semestrów);

- inżynieria zarządzania (studia trwają 7 semestrów);

- mechanika i budowa maszyn (studia trwają 7 semestrów);

- pedagogika (studia trwają 6 semestrów);

- zarządzanie (studia trwają 6 semestrów);

- finanse i rachunkowość (studia trwają 6 semestrów);

- nowe media i e-biznes (studia trwają 6 semestrów);

- prawo (studia trwają 10 semestrów).


Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym, co daje status absolwenta studiów wyższych i otwiera drogę do podjęcia studiów magisterskich lub studiów podyplomowych.


Program studiów każdego z kierunków jest dostępny na stronie internetowej www.pwsz.wloclawek.pl w zakładce «Dla studentów – katalog ECTS – informacje o programach studiów».


Детальніше за посиланням: https://www.pwsz.wloclawek.pl


2 перегляди0 коментарів

Comments


bottom of page